Z uwagi na brak dostepności dotychczasowego wzoru 402 w jaskółki, cała kolekcja szyta jest w wzorze 403. (kliknij aby otworzyć podgląd) Począwszy od dnia 7.5.2019 r